Breinvoorkeur
Oogsamenwerking
Reflexintegratie

Wijs en Blij

Herkent u het volgende?

  • Er zit meer in mijn kind als dat er nu uitkomt
  • Het gaat niet lekker met mijn kind. Er is íets, maar ik kan mijn vinger er niet op leggen
  • Mijn zoon/dochter blijft maar moeite hebben met het (leren) lezen, terwijl we zo veel extra oefenen
  • Mijn kind loopt continue van tafel tijdens het eten. Hij/zij heeft echt ‘beweegkriebels’ 
  • Mijn zoon/dochter is zo snel afgeleid, het lukt hem niet om te concentreren in de klas en dat zien we terug in de cijfers op school
  • Ze heeft weer zo’n slecht rapport. Hoe kan dat nou? Ze lijkt slim genoeg….

In haar praktijk gaat Esther Hut met de kinderen op een praktische manier aan de slag zodat ze beter in hun vel komen zitten en succeservaringen krijgen op school, tegen vele verwachtingen in. 

De praktijk leert dat het kind spoedig verbeteringen op het gebied van lezen, rekenen, schrijven en concentreren laat zien. Met als effect dat het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van het kind verbeteren.  Zeker voor de toekomst geeft dat ruimte voor verdere ontplooiing, wat anders in het gedrang komt door de leer- en/of concentratieproblematiek. Het kind ontdekt zijn kracht en gaat weer beter functioneren.