Breinvoorkeur
Oogsamenwerking
Reflexintegratie

Breinvoorkeur: Beelddenken

Als een kind een grote voorkeur heeft voor het leren door dingen te zien, spreken we van een visuele leerstijl.

Iedereen heeft een voorkeur voor een bepaalde manier van leren (meervoudige intelligentie van Gardner). Het is goed als er wordt aangesloten aan de leerstijl van het kind, zodat het kind de lesstof optimaal in zich kan opnemen.

Er moet wel goed gekeken worden naar de reden voor een bepaalde voorkeursstijl, als deze zodanig is dat het het leren totaal beïnvloedt. Als een kind namelijk geen toegang heeft tot de andere manieren van leren, en als het ware blokkeert zodra deze moeten worden gebruikt, dan kan er sprake zijn van een dys-balans tussen het gebruik van de hersenhelften. En als deze dys-balans verder versterkt wordt, zonder de oorzaak aan te pakken, kan het probleem juist vergroot worden.

Bij Wijs en Blij wordt er eerst gekeken naar de oorzaak van deze visuele leerstijl. Is de samenwerking tussen de hersen- en lichaamshelften (lateralisatie) wel op orde? Zijn er nog reflexrestanten aanwezig die deze dys-balans veroorzaken? Als dit getest en verholpen is, en het kind heeft nog steeds een visuele leerstijl maar kan ook gebruik maken van de andere manieren van leren, kunnen er handvatten en technieken worden aangeboden om hierop aan te sluiten.

Ik maak hierbij gebruik van de methode ‘Ik leer anders’ en de techniek van het mindmappen.

 Visuele leerstijl ondersteunen met de visualisatietechniek van  ‘Ik leer anders’:

De visualisatietechniek is voor kinderen die problemen hebben metIk Leer Anders Werkboek

  • Taal: spelling en lezen
  • Rekenen: plus en min sommen en de tafels
  • Onthouden van informatie
  • Klokkijken: analoog en digitaal

Het kan ook worden toegepast op vakken als Engels, Frans, Duits, etc.