Breinvoorkeur
Oogsamenwerking
Reflexintegratie

Mogelijke kenmerken beelddenken (voorkeur voor de rechterhersenhelft)

Lezen:

• Het leesproces lijkt maar niet op gang te komen: je kind blijft spellend of radend lezen, terwijl het vaak al (wat) kon lezen voor het in groep 3 startte.
• Thuis leest je kind moeilijkere boeken dan het AVI niveau dat hij op school behaalde.
•  Het technisch lezen loopt veel moeizamer dan het begrijpend lezen.
• Je kind leest een tekst intonatieloos aan één stuk door en lijkt de leestekens niet te zien.
• Desondanks grote honger naar kennis en informatie lijkt je kind niet geïnteresseerd te zijn in lezen of heeft er een hekel aan.
• Op school wordt de term dyslexie in de mond genomen.
 

Rekenen:

• Rekenoefeningen onder het tiental lopen moeizaam.
• Eenvoudige rekensommen lijken maar niet geautomatiseerd te raken.
• + – x of : worden vaak door elkaar gehaald.
• Tafels zijn een bron van frustratie; je kind krijgt ze maar niet geautomatiseerd.
• Je kind blijft op zijn vingers tellen.
• Je kind heeft een hekel aan rekenen ontwikkeld.
• Problemen met het leren klokkijken.
 

Taal:

• Je kind heeft grote moeilijkheden om spellingsregels aan te leren.
• Er worden veel en vaak hardnekkige fouten geschreven.
• Schrijven doet je kind niet graag en het krijgt moeilijk iets op papier.
• Je kind heeft een onleesbaar handschrift.

Overige kenmerken beelddenken:

• Kunnen minder goed organiseren.
• Hebben vaak woordvindings-problemen (enne, dinges).
• Zijn chaotisch, vergeetachtig.
• Komen soms onhandig over (morsen aan tafel, glas omstoten).
• Zijn dromers, geven soms onterecht de indruk niet te luisteren.
• Hebben behoefte aan structuur en grenzen.
• Hebben weinig tijdsbesef (komen vaak te laat).
• Nemen uitspraken vaak letterlijk en persoonlijk.
• Zijn vaak hooggevoelig.
• Velen zijn heel creatief, muzikaal, kunstzinnig, sportief.
• Gevoel voor humor.
• Sterke intuïtie.
• Zeer sterk empatisch vermogen.
• Sterk orïenteringsvermogen.
• Fantasierijk.
• Vinden vaak “niet voor de hand liggende” oplossingen.