Breinvoorkeur
Oogsamenwerking
Reflexintegratie

Beeld: Oogsamenwerkingsproblemen

Is er een grote tegenzin om te lezen? Klaagt het kind over hoofdpijn? Is er sprake van een slechte oog-handcoördinatie? Is het handschrift slecht en wordt er schuin over het lege vel papier geschreven? Moet er worden bijgewezen met de vingers of een liniaal met lezen? Een slechte samenwerking tussen de ogen onderling kan dit allemaal verklaren en zal moeten worden verholpen. Dan heeft het kind weer rust met lezen en schrijven, zal de spelling en concentratie verbeteren en zal het de wereld weer waarnemen zoals deze werkelijk is.

We zien de wereld door onze eigen ogen. Deze ogen zien twee afzonderlijke beelden. In de hersenen worden deze beelden samengevoegd tot één (3D) beeld. Als de ogen niet goed samenwerken, is er sprake van een vertekend beeld. Aangezien het beeld van jongs af aan zo wordt ervaren, worden de klachten die daarmee samen gaan voor lief genomen, of niet eens opgemerkt. Het lastige is, dat de klachten ook nog eens lijken op de klachten van bijvoorbeeld dyslexie of een concentratiestoornis.

Immers, met oogsamenwerkingsproblemen hebben de ogen ook moeite met het soepel volgen van de woorden op een regel, verspringen de ogen miniscuul tijdens het lezen en worden er daardoor letters overgeslagen, of zien ze dubbel of wazig (fixatie disparatie). Dat kost veel energie en gaat daardoor ten koste van de concentratie.  Niet te spreken over het zelfvertrouwen wat steeds een deuk oploopt door slechte resultaten en het gevoel hebben ‘dom te zijn’.

Deze visuele problemen zijn op te lossen. Door het afnemen van een visuele screening wordt er duidelijk of dat de klachten worden veroorzaakt door oogsamenwerkingsproblemen. Er wordt er een oefenprogramma opgesteld met specifieke, simpele oogoefeningen. Deze oefeningen worden dagelijks een aantal minuten gedaan en al snel zal er verbetering optreden. Verbetering in de oogsamenwerking en daardoor ook verbetering op school. De wereld kan weer worden gezien zoals het werkelijk is en er zal een ‘nieuwe wereld’ voor ze opengaan!