Breinvoorkeur
Oogsamenwerking
Reflexintegratie

Totaalaanpak 3B-model©

Klachten op het gebied van de ontwikkeling (lichamelijk, cognitief en emotioneel) zie ik als een ijsberg; het topje van de ijsberg laat alleen de symptomen zien. Die kan je bestrijden met extra hulp, interventies, medicatie en speciale methodes.ijsberg

Onder de waterspiegel zitten de onderliggende oorzaken die de problemen kunnen veroorzaken of kunnen vergroten. Deze moeten eerst aangepakt worden voordat het brein en het lichaam optimaal kunnen functioneren en de extra hulp en methodes maximaal effect kunnen hebben.

Praktijk Wijs en Blij biedt daarvoor het 3B-model©:

  1. Brein: Wijs en Blij deelt de visie van het driedelig brein van Paul MacLean. In het reptielenbrein, welke wij allemaal nog hebben, zitten de gebieden die te maken hebben met de primaire reflexen. Indien er primaire (baby) reflexen actief zijn kunnen ze ervoor zorgen dat het lichaam continue in een stand staat om te kunnen overleven in plaats van functioneren. Hierdoor kunnen de mensenhersenen niet goed functioneren. Deze zorgen o.a. voor logisch nadenken, schoolse vaardigheden en impulscontrole. Ook de samenwerking van de linker- en rechterhersenhelft wordt hierdoor eventueel belemmerd. Indien een kind symptomen heeft van beelddenken en afhankelijk is van een visuele aanpak, is het brein niet goed in evenwicht. Hier wordt eerst aan gewerkt met speelse oefeningen en reflexintegraties. Indien gewenst, worden er ook tools aangereikt om de leerstof te kunnen ver’beelden’ zodat het kind het beter eigen kan maken en de schoolresultaten kunnen verbeteren. Hier wordt onder andere gebruik gemaakt van de methode ‘Ik leer anders’ en de techniek van het mindmappen.
  2. Beeld: de samenwerking tussen de ogen onderling wordt gemeten. Hierdoor wordt onderzocht of het beeld wat wordt gezien, ook daadwerkelijk klopt. Als blijkt dat dit beeld anders is, wordt een oefenprogramma aangeboden om de oogspieren te trainen en de oogsamenwerking te verbeteren. Hierdoor kan de persoon bijvoorbeeld sneller en vloeiender lezen, beter schrijven en zich beter bewegen in de ruimte.
  3. Bewegingen: er wordt gescreend of er nog actieve primaire reflexen die het lichaam en het emotioneel welzijn negatief beïnvloeden en de ontwikkeling tegenwerken met alle gevolgen (symptomen) van dien. Indien dit het geval is, worden deze ter plekke alsnog in het lichaam geïntegreerd en geleerd hoe deze technieken herhaald kunnen worden om de resultaten blijvend positief te laten zijn. Zo worden belemmeringen vanuit de basis opgelost.