Breinvoorkeur
Oogsamenwerking
Reflexintegratie

Werkwijze

Let op! Op dit moment ben ik door omstandigheden non-actief.
Ik kan wel altijd meedenken en adviseren voor een goede oplossing / plek.
Het liefste via de mail, daar ben ik het beste mee te bereiken.

Screening:

In de 3B-model© screening (1,5 uur) wordt er gekeken naar de volgende aspecten:

De vragenlijst wordt met u doorgenomen en de zwangerschap, de geboorte en de ontwikkeling wordt besproken.

Hierin zitten al veel aanknopingspunten om actieve reflexen te kunnen ontdekken.

1. Brein

  • De lateralisatie wordt bekeken (de samenwerking tussen linker- en rechterhersenhelft en lichaamshelften)
  • Indien gewenst: De mogelijkheid wordt getest of uw kind de visualisatietechnieken van Ik leer anders toe kan passen

2. Beeld

  • Visuele screening  wordt afgenomen waarin de oogsamenwerking en de oogmotoriek in beeld wordt gezet

3. Bewegingen

  • Onderzoek naar de aanwezigheid van enkele belangrijke reflexen
  • De eerste actieve reflexen worden ter plekke geïntegreerd

Extra

  • Dominantiepatroon: hierin staat de leerstijl van uw kind en de bijbehorende adviezen, deze krijgt u ook digitaal

Gemiddeld wordt er daarna 1x per 4 weken afgesproken. In deze 3B-model© sessies wordt er gekeken naar de vorderingen van het kind en worden nieuwe oefeningen meegegeven, inclusief eventueel oefenmateriaal.  Er worden verdere actieve reflexen opgespoord en ter plekke geïntegreerd. U leert hoe u deze thuis speels kan herhalen/oefenen. Deze sessies duren een uur.

Indien gewenst kunnen er extra sessies worden afgesproken om de visualisatie-techniek van ‘Ik leer anders’ eigen te maken en/of te leren mindmappen.